Om Mustaschkampen

Prostatacancerförbundet arrangerar Mustaschkampen för att skapa uppmärksamhet kring sjukdomen samt för att samla in pengar till forskning och opinionsbildning för en bättre prostatacancervård.

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 26 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete för en bättre vård samt stödjer forskning och utveckling genom en egen fond, Fonden mot prostatacancer. Vår vision är att vi tillsammans kan besegra prostatacancern!

Insamlade medel från Mustaschkampen går till Fonden mot prostatacancer. Fonden har 90-konto, kontrolleras av Svensk insamlingskontroll och FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Genom fonden delar Prostatacancerförbundet varje år ut medel till svensk prostatacancerforskning, stipendier för kompetensutveckling för vårdpersonal och patientföreträdare samt bedriver opinionsbildning för en bättre och mer jämlik vård.

Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73 Solna
Tel: 08-655 44 30